Průvodce Prahou a ČR v ruštině a ukrajinštině

Průvodce Prahou a ČR, rusky a ukrajinsky
+420 721 321 255
Průvodce Prahou a ČR v ruském a ukrajinském jazyce
+420 721 321 255
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Průkaz průvodce Prahou
Památky umění jsou jen skeletem průvodcovského výkladu,
tělem jsou dějiny,
v pověstech a legendách se pozná duše národa!

Foto Vít KravecJmenuji se Vít Kravec. Provádím rusky, ukrajinsky i velmi zřídka česky. Pravidelnými místy mého působiště jsou nejpopulárnější české turistické destinace: Praha, Karlovy Vary, Kutná Hora, Český Krumlov. V dřívějších letech bývaly taky časté zájezdy do Brna, Olomouce, Kroměříže, Hluboké nad Vltavou, Sychrova, Českého Šternberku, Rožmberku nad Vltavou, Orlíku nad Vltavou. V současnosti také žádanou destinací pro ubytované v Praze turisty jsou blízké německé Drážďany. Kromě tradičních prohlídek s výkladem o dějinách a architektuře nabízím také nějaké exkluzivní programy. Například, často dělám exkurze po Praze pro poutní zájezdy nebo jsem v průběhu celé jedné sezony podnikal pravidelné skupinové výlety s ezoterickým zaměřením na hrady Houska a Sloup v Čechách. Taky jsem jako první v Praze začal dělat pravidelné kostýmované večerní prohlídky s vyprávěním o pražských legendách. Trochu podrobnější, však neúplný výčet nabízených exkurzí předkládám v ukrajinské a ruské verzi stránek, protože většina mých klientů přijíždí z Ukrajiny a Běloruska. Ukrajinština a ruština jsou mými mateřskými jazyky. Narodil jsem se na Ukrajině ve smíšené ukrajinsko-ruské rodině. Žil jsem 21 let na Ukrajině, 4 roky v Rusku, od roku 1999 žiji v ČR. Teď mi je 43 let. Studoval jsem aspoň krátkou dobu ve všech vyjmenovaných zemích postupně ve všech třech jazycích. Vzdělání mám teologické a nedokončené historické. Provádím od roku 2001. Od roku 2005 se cestovnímu ruchu věnuji profesionálně jako své hlavní činnosti. Na požadavek jsem schopen zajistit prohlídku ve většině měst ČR. Pracuji s individuálními turisty i se skupinami. Pro individuální turisty můžu poskytnout přepravu osob vlastním autem s šesti místy pro cestující.  Jsem členem Asociace průvodců ČR.

Licence a kvalifikace
  • Praha: Osvědčení o úspěšném absolvování Kurzu průvodců Prahou, zakončeného závěrečnou kvalifikační zkouškou č. 41/ÚVL/2003 (vydala Pražská informační služba)
  • Židovské muzeum v Praze: Osvědčení průvodce Židovským muzeem v Praze č. 0862 (vydalo Vzdělávací centrum Židovského muzea v Praze)
  • Česká republika: Osvědčení číslo 16/03/2008 o vykonání zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu dle vyhlášky 295/2001 Sb. ze dne 31. července 2001 (vydala Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
  • Jiné státy EU: Osvědčení o uznání odborné kvalifikace k výkonu průvodcovské činnosti v jiném členském státě EU (vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu)
  • Národní park Krkonoše: Osvědčení o absolvování vzdělávacího semináře Horský průvodce po Krkonošském národním parku (vydala Správa Krkonošského národního parku ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a centrálou cestovního ruchu Czechtourism)
  • Koncese na přepravu osob od roku 2008
  • Oprávnění řidiče taxislužby v Praze s platností do roku 2020
Cena průvodcovských služeb
Pro jednorazové zahraniční návštěvníky je cena mých služeb stála a nezávislá na počtu klientů. Samozřejmně počet hostů musí byt v rozumných mezích: maximalně jeden plný turistický autobus.

Cena prohlídky v Praze: 1000 Kč za první hodinu prohlídky a 500 Kč za každou další hodinu.

Cena doprovodu turistů s průvodcovským výkladem mimo Prahu: 1250 Kč za první 4 hod a 250 Kč za každou další hodinu.

S cestovními kanceláří je cena dohodou podle obsahu a frekvence objednávek.
Jak objednat exkurzi
Jestli si přejete objednat exkurzi již v nejbližším týdnu, zavolejte mi na telefonní číslo +420 721 321 255 a dohodneme se. Jestli si přejete exkurzi na pozdější dobu, prosím napište e-mail. korolucha@atlas,cz.
    
Třeba Vám budou nápomocné webové adresy stránek s katalogy dalších profesionálních průvodců v Praze, ČR a ve světě:

Katalog průvodců Prahou Evropska federace asociací průvodců Evropská federace asociací průvodců Světová federace asociací průvodců

Historie Ukrajiny v tabulkách
    Kvůli událostem na Ukrajině stoupá zájem o ukrajinskou historii a zájem o poznání ukrajinské interpretace dějin Ukrajiny. Proto jsem se odvážil vytvořit srovnávací historickou tabulku, ve které se pokouším aspoň naznačit vývoj ukrajinské národní identity, popsat historii a důvody zápasu o nezávislost Ukrajiny. Tabulka je rozdělena podle ukrajinských regionů. Ohledně těch regionů si je nutno uvědomit, že i v malém českém státě jsou odlišnosti ve vývoji Čech, Moravy a Slezska. Morava dohromady kolem dvou a půl století nepatřila k českému státu. Byla pod polskou vládou krále Boleslava Chrabrého (kolem 1003-1029), maďarskou vládou krále Matýše Korvína (1469-1490), nebo jako nezávislé na Praze markrabství bylo pod přímou správou Habsburgů z Vídně (1749-1918). Ukrajina je svou rozlohou až 9x větší než ČR. Je větší, než Francie nebo Německo. Proto její různé části taky měly odlišný vývoj. Jak se dnes nezpochybňuje pocit sounáležitosti Čechů a Moravanů do jednoho národa, tak se snažím ukázat vývoj takového pocitu sounáležitosti s ukrajinskými historickými idealy v různých regionech Ukrajiny. Nezahrnul jsem do tabulky jen Bukovinu a Besarabii, protože není možné na pěti stránkách rozmístit všechno. Dva levé sloupce souběžně s dějinami Ukrajiny podávají krátký přehled události v Čechách a v Rusku. Tyto informace nepretendují na úplnost, mají jen napovídat o jaké historické období se jedna. V tabulce záměrně vynechávám informace o významných bitvách, vítězstvích a prohrách. Chci poukázat na změnu sociálních vztahů a pnutí v průběhů staletí, protože ty vytvářely představy národů o jejích hodnotách a ideálech.

      Tabulky se otvírají v odkazech na nové stránce, jsou seřazeny dle období.
Vít Kravec +420 721 321 255
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky